பசி

பசித்திறக்கும் குழந்தை
திண்ண காத்திருக்கும் கழுகு
நிழல் படம் எடுத்தவன் பேதளித்து இறக்க
எஞ்சியவை கழுகுகளும், சோமாளிய பசியும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: